Свещен и загадъчен

Използването на меда от хората датира още от най-дълбока древност. Храна, лекарство, дар за боговете, средство за гадаене - толкова широко е било приложението на меда. Ние сме направили проучване на историята, но най-вече на образите, претворени като богини. Богинята-майка, Артемида, Мая, Мелиса, Ах Музем Хам и т.н. - това са загадъчни образи, закрилящи хората при правилното изпълнение на ритуалите.

В малкия си клип ви предлагаме тези образи, като нашето пътешествие започва от древността, преминава през Египет, Древна Гърция, Америка, Индия. Най-впечатляващ е образа на Артемида, която силно се отличава от познатия ни образ. Ние сме пресъздали образите в илюстрации. Предлагаме ви едно пътешествие в пространството и времето.


Богинята-майка

Много учени смятат, че ранните култури в Средиземноморския регион се покланят на Богинята-майка. Тези култури ни предлагат най-ранните археологически доказателства за организирани пчелни центрове. Археологическите разкопки в тези региони често изобразяват бик, изображение на пчелите и Богинята-майка. Смята се, че тази триада от вярванията е съсредоточена върху концепциите за раждане, смърт и прераждане - голямата загадка на нашия човешки живот и тази на естествения свят около нас, независимо от нашето време в човешката история. Минойската култура от неолита около Крит описва някои от изображенията на богинята с пчелни ивици, крила и антени. Пчеларството е важна част от минойската култура, а пчелните кошери и другите пчелни образи са видни в гравираните изображения. По-късно египетската, гръцката и римската култура наследяват тези модели и вярвания и ги преобразуват в собствените си по-късни митове и легенди.


Оракулът и гаданията

Някои от най-силните пчелни народни обичаи се срещат в гръцката и римската митология. Преди Дионис да се разкъса и да се върне като пчела, той се е преобразил под формата на бик. Неговите поклонници, наречени "Менад", често били изобразявани като вълшебни танцуващи жени с крила. Приема се, че ранните гръцки и римски култури са пиели медовина като свещенна напитка, вероятно това, което сега се наричаме пимен, медно вино, направено с грозде. Пан, гръцкият Бог, често свързван с дивата природа и сексуалността, също е бил Бог на пчеларството. Най-важният оракулен обект на древна Гърция, Делфи, се приема, че е бил построен от пчелите.

Оракулът на самия храм е бил обект, наречен Омфалос, издълбан камък, оформен като кошер и покрит с пчелни образи, свързани по особен начин. Пития, главната жрица на Делфи, е наречена "Делфийската пчела". Гръцките жрици са били наричани кралици-пчели. Смята се, че те са изпадали в духовен транс, чрез специална напитка, приготвена от мед. Жриците на Афродита се наричат Мелиса, а златната медена пита е била поставена на светилището при връх Мет. Рей и Деметър също са наричани Мелиса. В пещерата на пчелите в Крит, Рая ражда Зевс, бащата на Артемида.