Оцветете в един и същ цвят


1
2
3
4
5

V

Целта на играта е да се оцветят в един цвят всички кръгчета, натискайки бутончетата 1, 2, 3, 4, 5. Всяко бутонче има различна функция за оцветяване. При достигане на еднакво оцветяване на всички кръгчета - екранът става сив и се появява символът "v". Натискайки някой от бутоните, определени кръгчета се оцветяват в друг цвят. При неколкократно натискане на един и същ бутон може да се достигне до подходящо оцветяване. При победа, екранът променя цвета си. Опитайте се да познаете каква е логиката на играта. Някои вече успяха!

При нова игра, компютърът предлага нова конфигурация.

Играта е изключително подходяща за деца по-големи от девет години, както и за забавление от техните родители.

Играта развива рефлексите, бързината и координацията, както и логическото мислене!

Пожелаваме ви приятно забавление с играта!