Шоколади

Комбинации без повторение

По колко начина могат да се изберат 3 шоколада от 9 шоколада. Шоколадите са различни. Задачата е от вида комбинация без повторение.
Използвайте файла на Геогебра, на който ще можете да се упражните върху различни случаи на комбинация без повторение. Просто в кутийките напишете вашите числа.

РешениеСладки с шоколад

Комбинации с повторение

По колко начина от 4 вида сладки с шоколад могат да се изберат 8 сладки?
Предлагаме ви файл на Геогебра, на който сме записали формула. Разгледайте файла и се опитайте да изследвате други случай.

РешениеОколо масата

Пермутации без повторение

Задача от 17 век. За изплащане на свой дълг гостилничар се задължил да храни на обяд 7 души дотогава, докато не могат да сядат по различен начин на седем определени стола около масата. Колко време е трябвало да ги храни?
Направили сме файл на Геогебра, който да помогне на гостилничаря.

Решение