Торта на Нат

Интересен и лесен десерт. В нашата галерия ще намерите как изглежда нашата торта. За решението на задачата - включете плъзгачите и получете търсените размери.

Задачата ще решите, като от обема на призмата, оцветена в бяло, извадите обема на цилиндъра, оцветен в жълто. Оставме на вас отговора.Курабийки

Това са хипоциклоиди. Можете да намерите в интернет видовете хипоциклоиди, както и начина, по който се получават. Броят на осите на симетрия ще умножим по две, като преброим върховете.

Изследвайте промяната на фигурите при действие с плъзгачите. В нашата галерия ще намерите сладки, направени с тази форма.Курабийки

В нашата галерия ще намерите сладки - направени по различни здравословни рецепти с тези форми. На нашия пазар се предлагат формички, които са с тези форми.

Плъзгачът "а" е този, който определя дължината на кривата. Как ще съберете началото и края на кривата? Това оставяме на вас.