Шоколади

Комбинации без повторение. На файла на Геогебра можете да намерите пълното решение. Отговорът е 15. Опитайте се с помощта на плочките от файла да направите възможните варианти

Как нарастват възможностите с нарастване на броя на шоколадите, които трябва да бъдат избрани и обратно. Приемете задачата като изследователска. Често се налага да правим подобен избор за празници!Сладки с шоколад

Комбинации с повторение. Подробното решение е на файла на Геогебра. Отговорът е 165. Изследвайте какво се случва с възможностите, когато избираме повече видове сладки.

Съветваме ви да използвате кръгчетата, с които да направите някои от възможните варианти. Започнете с по-малки числа в условието на задачата.Около масата

Пермутации без повторение. Предните две задачи бяха сложни, но тази не вярваме да ви затрудни. Отговорът е 720. Бедният гостилничар е трябвало да гощава около две години своите гости. Изследвайте задачата с по-малки числа.

Файлът позволява и по-големи числа, но по-важно е разберете по-малките случаи. Опитайте се да наредите случаите.